រូបី

រុករកដោយ៖ ទាំងអស់។
  • Natrual Ruby Loose Gems Baguette 1.5x3mm

    Natrual Ruby Loose Gems Baguette 1.5x3mm

    Ruby [1] ដែលមានន័យថា corundum នៃពណ៌ក្រហម គឺជាប្រភេទនៃ corundum និងមានជាចម្បងនៃអុកស៊ីដអាលុយមីញ៉ូម (AL 2O 3) ។ពណ៌ក្រហមបានមកពីក្រូមីញ៉ូម (CR) ជាចម្បង Cr2O3 មាតិកាជាទូទៅគឺ 0.1 ~ 3% ខ្ពស់បំផុតគឺ 4% ។មានផ្ទុក Fe, Ti និងពណ៌ខៀវបាននិយាយថា Sapphire ដែលជាពណ៌ដែលមិនមែនជា chromium CR នៃពណ៌ផ្សេងទៀតនៃ corundum ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Sapphire ផងដែរ។